วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล    น.ส ฌัชชา ก๋าวิโล

เลขที่        9
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำบทที่ 2   เป็นตากล้อง  ออกแบบงาน
ชื่อ-สกุล    น.ส. ฐานิกา  สมัครสมาน

เลขที่         10
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำหน้าปก  และ สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล    น.ส. สุนันทา  โรจน์ธำรงค์

เลขที่         18
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล    น.ส. กฤติพร  วอทอง

เลขที่         31
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำผู้จัดทำ  และ เป็นผู้ปริ้นเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น